kinderopvangfonds ga naar de homepage

PACT voor Kindcentra

Het Kinderopvangfonds heeft als missie een impuls te geven aan de kwaliteit in de kinderopvang. Daarbij gaat het om denken over kwaliteit in termen van het pedagogisch klimaat binnen organisaties, maar tegelijkertijd ook over het denken in termen van de kwaliteit van het stelsel van voorzieningen in Nederland.

PACT voor Kindcentra is een pact van vernieuwers: van inclusieve kindcentra, gesteund door de wetenschap en gericht op praktijkinnovatie en beleidsverandering. PACT voor Kindcentra ontwikkelt en verzamelt kennis en stelt dit beschikbaar aan het veld.

In PACT voor Kindcentra werken mensen uit de praktijk, de wetenschap en het beleid aan het kindcentrum voor 0-12 jaar: een pedagogische omgeving waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Samen met pedagogische professionals investeren we in de toekomst van het vak. Samen met praktijkgerichte wetenschappers investeren we in de kwaliteit en onderbouwing van de uitvoering. We stimuleren interprofessionele samenwerking door nieuwe experts in de teams te brengen en professionele ontmoeting te organiseren.

Website: www.pactvoorkindcentra.nl

Kenmerken van een kindcentrum 

Informatiefolder PACT voor Kindcentra

Publicaties

Films

Projectleiding

De projectleiding van PACT voor Kindcentra is in handen van Maaike Vaes.