kinderopvangfonds ga naar de homepage

Leerstoel  Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind

Op 3 april 2018 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van de sponsors van de leerstoel bijzonder hoogleraar kinderopvang. Het Kinderopvangfonds is een van de sponsors van deze leerstoel.  De leerstoel ‘Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind’  heeft als doel door middel van onderzoek  ondersteuning te bieden aan de praktijk en de opleidingen ten behoeve van de ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit van de kinderopvang.   De onderzoeks-resultaten worden omgezet naar praktische  aanbevelingen en instrumenten voor de pedagogische praktijk van de kinderopvang.

Het Kinderopvangfonds levert de komende vijf jaar een bijdrage aan de aanstellingskosten voor een bijzonder hoogleraar Kinderopvang. Deze zal zijn aandacht o.a. richten op de kwaliteit van de kinderopvang en kindcentra.

(Van linksnaar rechts:  Yde Dragtstra (Komkids), Ron Oostdam (HvA), Hubert Agterberg (Via Viela), Jeanine Lemmens (Small Steps), Nicolette Kroon (Het Kinderopvangfonds), Ruben Fukkink (hoogleraar UvA),  Bertus Koot (Kind en Co), Robert Sange (Sinne Kinderopvang), Gjalt Jellesma, Erik Vlutters (De kleine Wereld) en Serv Vinders.)