kinderopvangfonds ga naar de homepage

Thema's

Over drie jaar, medio 2021, houdt Het Kinderopvangfonds naar verwachting op te bestaan. Tot die tijd wil Het Kinderopvangfonds de beweging die de afgelopen jaren in een versnelling is gekomen, verder ondersteunen in het programma PACT voor Kindcentra.

PACT voor Kindcentra Mediawijsheid Overige initiatieven
Samenwerking kinderopvang en primair onderwijs Mediawijsheid Overige initiatieven

 

Hoe laat je kinderopvang , jeugdzorg en primair onderwijs beter op elkaar aansluiten en in kindcentra samenwerken aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit? En hoe past dat bij de wensen van ouders en bij wat goed is voor het kind? Dit thema wordt opgepakt in het programma PACT voor Kindcentra.

Lees meer

 

Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders en kinderopvangcentra. Mediaopvoeding hoort hier ook bij. Het thema mediawijsheid richt zich vooral op het ontwikkelen van instrumenten die kinderopvangcentra helpen bij het stimuleren van verschillende ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen, het trainen van pedagogisch medewerkers in interactievaardigheden en de rol die nieuwe media hierbij kan spelen. Het project WePboek is hier een uitwerking van.

Lees meer

 

Overige initiatieven

 

Lees meer

 

Afgeronde Thema's Beleidsplan 2021
Vroegstimulering in de kinderopvang
In het beleidsplan 2021 leest u welke thema's en projecten in 2021 centraal staan. Download hier het beleidsplan 2021.

Download het beleidsplan 2021 (pdf, 1 Mb)

 

Het Kinderopvangfonds heeft de afgelopen periode een aantal zeer succesvolle projecten kunnen afronden. De belangrijkste: Andere Tijden en Alert4you.

Lees meer

Soms maken we ons zorgen of er nog nieuwe ideeën zijn om innoverend bezig te zijn. Elk jaar blijkt weer dat dat ruimschoots lukt.”